Công khai trong lĩnh vực KH&CN Công khai trong lĩnh vực KH&CN

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Tin liên quan
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    25/05/2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 - 2023    26/04/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở KH&CN    13/04/2023
Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở KH&CN    13/04/2023
Công khai tài sản công năm 2022    20/03/2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022    20/02/2023
Quyết định 247 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023    29/12/2022
Quyết định 248 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 249 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    29/12/2022
Quyết định 233 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ    07/12/2022

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!