Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
10/05/2022

1.Nghiên cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng áp dụng kỹ thuật tiên tiến phục hồi sau hạn mặn và thích ứng với xâm nhập mặn ở xã Tam Bình và xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/4297_qd_ubndsigned_20210105042430843840_000.00.00.H58.pdf/fc0ff9c6-d1f7-473a-972d-83d4a3e70edc

2. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống báo bia tự động, tích hợp  hiệu chỉnh súng bộ binh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho trường bắn súng bộ binh của tỉnh Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/4298_qd_ubndsigned_20210112110229119110_0000000H58_20210115041030944940.pdf/a6640fc6-bc9a-4b35-83b1-78f3fc23d0cf

3. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang đến năm 2025. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/785_qd_ubndsigned_20210406025602526520_000.00.00.H58.pdf/a6e6346b-3d42-4d89-b93f-e5b46ed1c0c9

4. Áp dụng mô hình CDIO để xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tiền Giang Trường Đại học Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1250_qd_ubnd_20210520084124531530_000.00.00.H58.pdf/bc978346-6ff7-4285-a543-41134aafcb47

5. Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số giống cỏ sinh trưởng, phát triển,năng suất và chất lượng tốt làm thức ăn chăn nuôi gia súc ăn cỏ phù hợp điều kiện tự nhiên tại địa phương. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1251_qd_ubnd_20210520084309000_signed20210520084326_000.00.00.H58.pdf/55b3f6c4-3392-4b7b-bee8-7dea39efa04e

6. Nghiên cứu chiết xuất cao định chuẩn từ lá mãng cầu xiêm (annona muricata) thu hái ở tỉnh Tiền Giang định hướng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1252_qd_ubnd_20210520084532700700_signed20210520084544_000.00.00.H58.pdf/cea00874-5194-41dc-a76b-b784d27036b2

7. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1523_qd_ubndsigned_20210702022852427420_000.00.00.H58.pdf/acfed273-ca2b-4762-bf75-a766c352bc43

8. Hoàn thiện các quy trình sản xuất để đa dạng hóa các sản phẩm từ nguồn mãng cầu xiêm (Annona muricata L.) tỉnh Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1748_qd_ubnd_20210705090000173170_signed20210705090011_000.00.00.H58.pdf/b0ce9423-4331-44be-9865-443e863ad67f

9. Phân tích, đánh giá nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/1749_qd_ubnd_20210705090149989980_signed20210705090159_000.00.00.H58.pdf/5543bf0b-7172-4614-9480-4f442afbf006

10. Nghiên cứu xác định tác nhân và xây dựng quy trình quản lý tổng hợp bệnh xơ đen mít và bệnh xì mủ trên cây mít tại Tiền Giang. (file đính kèm)

/documents/73476/39978958/2960_qd_20211108023743871870_signed20211108023750_000.00.00.H58.pdf/34f2cae2-38c8-4a1b-b47c-77f47ffe12e7

Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết