Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
10/05/2022

1. Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật xử lý nước thải nhiễm mặn

/documents/73476/39978958/4296_qd_ubndsigned_20210105050222481480_000.00.00.H58.pdf/1b665445-43f9-42ea-a9f8-d7cc73d35b2a

2. Điều kiện cần và đủ cho đối ngẫu trong tối ưu vector và áp dụng

/documents/73476/39978958/4295_qd_DT_vec_to_doi_ngau_ubndsigned_20210105041801700700_000.00.00.H58.pdf/818c536d-7f1e-4038-babb-4bf3e422c29d

3. Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm nguồn nguyên liệu cây sả và tinh dầu sả tỉnh Tiền Giang

/documents/73476/39978958/4304_qd_cong_nhan_Da-dang_hoa_sa_TPD_ubndsigned_20210112110605659650_000.00.00.H58.pdf/fc08655b-788c-4656-b2b8-02d5f2ebfdf0

4. Nghiên cứu, khảo sát, đo đạc, phân tích, lập cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS về phông phóng xạ tỉnh Tiền Giang

/documents/73476/39978958/4300_qd_cong_nhan_ban_do_GIS_ubndsigned_20210112105529358350_000.00.00.H58.pdf/c039943a-7a3d-4658-8a74-25c505e51e6c

5. Xây dựng quy trình xử lý trái mít, trái sầu riêng chín đồng loạt bằng dung dịch ethephon, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng

/documents/73476/39978958/4301_qd_cong_nhan_ethephon_ubndsigned_20210112104627554550_000.00.00.H58.pdf/268bae61-af16-4f2b-9d4a-021144bdafe2

6. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang

/documents/73476/39978958/760_qd_cong_nhan_Chuong_trinh_thanh_long_ubnd_20210506081817969960_signed20210506081826_000.00.00.H58.pdf/75d31149-e025-4794-b3ae-487f69c325d4

7. Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn thanh long kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao

/documents/73476/39978958/761_qd_cong_nhan_vuon_thanh_long_kieu_mau_ubnd_20210506082225730730_signed20210506082231_000.00.00.H58.pdf/b71d8570-4bc8-4e32-be04-8b8211c01007

8. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại làm tăng phẩm chất trái thanh long đáp ứng thị trường tiêu thụ thuộc "Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long  (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang" 

/documents/73476/39978958/762_qd_cong_nhan_ky_thuat_canh_tac_thanh_long_kieu_mau_-ubndsigned_20210518073635870870_000.00.00.H58.pdf/ef696589-fd41-4ea1-bf27-c927fd2d3ce7

9. Hỗ trợ xây dựng nhà máy sơ chế, đóng gói, bảo quản thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao sản xuất 100 ha thanh long (Hylocereus undatus) vùng Chợ Gạo, Tiền Giang

/documents/73476/39978958/763_qd_cong_nhan_ho_tro_nha_so_che-ubnd_20210506082044825820_signed20210506082052_000.00.00.H58.pdf/1b3726f4-8dc8-462f-af78-f2634a6823fd

10. Tiền Giang - Nhân vật chí

/documents/73476/39978958/1788QD_cong_nhan_TG_nhan_vat_chi_20210708034509603600_signed20210708034516_000.00.00.H58.pdf/fc09e7bc-0449-40b6-a77c-140d0f6bdf97

Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết