Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang.

Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022
14/03/2023

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

 Kết quả đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận số 1550/CN-SKH&CN ngày 10 tháng 11 năm 2022 cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở:

Dự án sản xuất thử nghiệm: "Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang";

Chủ nhiệm: Kỹ sư Trần Văn Định;

 Đồng chủ nhiệm: Kỹ sư Trần Văn Trọng;

 Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè.

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022    16/03/2023
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022    14/03/2023
Đăng ký Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước    08/12/2022
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2022 - 2023    24/11/2022
Triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong sản xuất rau ăn quả trên địa bàn thị xã Gò Công - tỉnh Tiền Giang”    04/11/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu năm 2021    26/10/2022
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2021    26/10/2022

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 18
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 163195