Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021
10/05/2022

1. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Lạp xưởng Cai Lậy" cho sản phẩm lạp xưởng Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/292_QD_trienkhai_DT_lapxuong_Cai_Lay_09_12_2020_2_20201209095809270270_signed20201211081422.pdf/4e26cecb-e87b-4916-acc5-cbdc5bea9428

2. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Kẹo khóm Tân Phước"cho sản phẩm kẹo khóm của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/293__QD_trienkhai_DT_Keo_khom_Tan_Phuoc_09_12_2020_20201209095618439430_signed20201211082708.pdf/d7f1c29d-e222-4590-8579-8a205d206ccb

3. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Dưa hấu Gò Công" cho sản phẩm dưa hấu Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/312__QD_trienkhai_DT_Dua-hau_Go_Cong_20201224105432815810_signed20201228110326.pdf/ce883ab5-c131-4d3d-81d7-4ed01d2eb731

4. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) "Gạo Gò Công" cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/311_2512_QD_trienkhai_DT_Gao_Go_Cong_20201224105130113110_signed20201228105824.pdf/6a23aa5c-d19c-4c94-89f3-a92b6ed1dc8e

5. Nghiên cứu xây dựng mô hình công tác xã hội trong trường học tại tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/33_qd_trienkhai_Mo_hinh_CTXH_29012021_20210129124518363372_signed20210129034143.pdf/3a441e18-739d-4d45-924d-20184150f29f

6. Nghiên cứu tác nhân gây hại, xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh hại và điểm trình diễn kỹ thuật sản xuất khoai mỡ theo hướng an toàn.

/documents/73476/39978958/44_QD_trien_khai_benh_hai_khoai_mo_202103050216421810_signed20210308082427.pdf/a9fd6691-a846-4ab8-8998-3c68db072e7c

7. Công nhận vườn đầu dòng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/135_QD_trienkhai_DT_vuon_xoai_dau_dong_2962021_202106301027538680_signed20210630033504.pdf/ae3e5863-623a-46a0-b52b-edd5da2a5e6f

8. Nhân rộng mô hình quản lý tổng hợp sâu đục trái chôm chôm tại Cai Lậy - Tiền Giang.

/documents/73476/39978958/183QD_trienkhai_sau_duc_trai_chom_chom_2021_202110_20211018110430673670_signed20211019085551.pdf/b4a7339f-270b-4c94-bf3f-978e76b072b6

Tin liên quan
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021    10/05/2022
Quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021    10/05/2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022    27/01/2022
Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp dự phòng bệnh sâu răng và nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Kết quả Đề tài Tiền Giang – Nhân vật chí    04/01/2022
Kết quả Dự án Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang    04/01/2022
Lịch sử kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (1930 – 2020)    04/01/2022
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2021-2022    17/11/2021

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết