Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Hội nghị triển khai công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận “lạp xưởng Cai Lậy” và “kẹo khóm Tân Phước”
17/08/2022

     Một trong những nội dung của nhiệm vụ khoa học Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "lạp xưởng Cai Lậy" và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "kẹo khóm Tân Phước" là triển khai công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận. Vì vậy, trong 02 ngày 08/8/2022 và 09/8/2022 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy và Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tổ chức tập huấn các quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, cách thức tiến hành thủ tục xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

     Đến tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các cơ quan quản lý, các hộ sản xuất kinh doanh lạp xưởng, kẹo khóm trên địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước. Thông qua buổi tập huấn các cơ quan quản lý cũng như các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh lạp xưởng, kẹo khóm trên địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Tân Phước nắm rõ được các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để có thể áp dụng một cách dễ dàng, qua đó cũng tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc lạp xưởng Cai Lậy và kẹo khóm Tân Phước đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu do đó việc sử dụng tên "lạp xưởng Cai Lậy" và "kẹo khóm Tân Phước" trong việc sản xuất, kinh doanh lạp xưởng, kẹo khóm phải được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu "lạp xưởng Cai Lậy" và "kẹo khóm Tân Phước"./.

Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Tin liên quan
Danh sách giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022    09/09/2022
Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022    09/09/2022
Danh sách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang Được công bố từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022    09/09/2022
Hội nghị triển khai công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận “lạp xưởng Cai Lậy” và “kẹo khóm Tân Phước”    17/08/2022
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ    16/08/2022
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022    14/07/2022
Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa    27/05/2022
Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.    09/05/2022
Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021.    09/05/2022
Danh sách đơn đăng ký nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang được công bố từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.    09/05/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết