Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2021
20/10/2021

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có tiến hành công việc bức xạ

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021;

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch số 134/KH-SKH&CN ngày 04/02/2021 về việc tổ chức, thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2021,

Để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Từ đó, đề ra giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin vào "Phiếu điều tra, khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2021". Đồng thời, đề nghị tổ chức, cá nhân có tiến hành công việc bức xạ vui lòng gửi phiếu điều tra, khảo sát về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 04/11/2021 để lập tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Địa chỉ gửi thư: 385 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.

- Email: tohoangduy@tiengiang.gov.vn.

- Điện thoại liên hệ: (0273) 3879337.

Phiếu điều tra, khảo sát: /documents/73476/34087993/PHI%E1%BA%BEU+KH%E1%BA%A2O+S%C3%81T.docx/5d391779-777a-47fa-aec9-415aaa622936./.

Tin liên quan
Khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ năm 2021    20/10/2021
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH”    17/09/2021
Những điểm mới của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ    16/08/2021
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ và phụ trách an toàn trong y tế”    29/01/2018
Lớp tập huấn “Kiến thức an toàn bức xạ trong y tế”    06/09/2017
Phát triển kính hiển vi mới    17/05/2017
Hoạt động kiểm tra chất lượng các thiết bị X quang của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học    04/08/2015
Tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam thăm và làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam    26/03/2015
Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội    26/03/2015
Tập huấn kỹ thuật canh tác rau ăn lá và rau ăn quả trên giá thể trong nhà màng bằng phương pháp tưới nhỏ giọt    13/03/2015

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết