Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Triển khai tài liệu tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
17/08/2022

(1290/STTTT-CNTT&BCVT)

Đính kèm:

+ Chuyển đổi số quốc gia: Phổ cập kỹ năng số cộng đồng

https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-so/

+ Tài liệu tập huấn Tổ Công nghệ số cộng đồng

https://chuyendoiso.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tai-lieu-tap-huan-to-cong-nghe-so-cong-ong/43110645

Tin liên quan
Thông báo Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn,giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2022 - 2023    19/09/2022
Phổ biến, tuyên truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói    09/09/2022
Cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022    09/09/2022
Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022    05/09/2022
Cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022    30/08/2022
Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang    18/08/2022
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội    17/08/2022
Triển khai tài liệu tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh    17/08/2022
Mời tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022    10/08/2022
Thông báo công khai danh mục tài sản bán là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sơ chế, xử lý, đóng gói và bảo quản rau quả” (lần 2)    04/08/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết