Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
24/06/2022

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Thông tư đã bỏ quy định yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, Bộ Tài chính quy định trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ: “Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.
Tin liên quan
Thông báo Về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn,giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2022 - 2023    19/09/2022
Phổ biến, tuyên truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói    09/09/2022
Cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2022    09/09/2022
Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022    05/09/2022
Cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022    30/08/2022
Cuộc thi thiết kế logo nhãn hiệu chứng nhận và slogan cho sản phẩm gạo An Giang    18/08/2022
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội    17/08/2022
Triển khai tài liệu tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh    17/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết