Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
28/04/2022

 

Tin liên quan
Thông báo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022    23/05/2022
Luật Phòng chống ma túy    23/05/2022
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    23/05/2022
Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam    10/05/2022
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022    10/05/2022
Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc    28/04/2022
Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử    28/04/2022
Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    28/04/2022
Thông báo công khai danh mục tài sản bán là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sơ chế, xử lý, đóng gói và bảo quản rau quả”    27/04/2022
Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất    26/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết