Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ
22/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; trong năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý IMS tư vấn cho 32 UBND cấp xã công bố, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng TCVN 9001:2015. Sau 2 năm triển khai Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang, từ năm 2019 đến nay, tổng cộng 172 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đạt tỉ lệ 100 %.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Việc áp dụng ISO trong hoạt động của UBND cấp xã là khâu quan trọng để đồng bộ hiệu quả cải cách hành chính các cấp. Việc đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức thuần thục kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng giải quyết công việc, hình thành phương pháp làm việc khoa học, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong các hoạt động chuyên môn. Từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của UBND cấp xã, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, đúng pháp luật, được người dân, doanh nghiệp đồng thuận và đánh giá cao.

               Phạm Minh Tiến - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ    10/02/2022
Tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ISO thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021    22/11/2021
MỞ RỘNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CẤP XÃ    22/11/2021
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia – Quá trình hình thành và phát triển    11/05/2020
Triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm    11/05/2020
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kỷ niệm Ngày đo lường Việt Nam    11/05/2020
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    04/04/2019

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết