Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử
12/08/2022

     Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nội dung thuộc nhiệm vụ Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

     Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 12/7/2018 là một bước khởi đầu quan trọng trong việc đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tác động mạnh mẽ làm thay đổi tư duy giấy tờ và phương thức làm việc kiểu cũ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới giảm thiểu văn bản giấy. Tại Tiền Giang, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg cũng là một trong những căn cứ pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021).

     Thực hiện các Quyết định trên, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn bộ các văn bản nội bộ và văn bản gửi đến các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh được Chi cục phát hành dạng bản điện tử theo quy định. Thực tế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Chi cục thường xuyên phối hợp công tác, liên hệ với rất nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh; chỉ tính riêng mảng công tác triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001, Chi cục phối hợp hơn 200 cơ quan gồm các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc phát hành các giấy mời, thông báo,... dạng bản điện tử theo quy định hiện nay đã giúp Chi cục cắt giảm rất nhiều chi phí văn phòng phẩm, chi phí gửi văn bản qua đường bưu chính; tốc độ trao đổi thông tin, văn bản rất nhanh so với hình thức phát hành văn bản giấy trước đây; đảm bảo tính minh bạch trong gửi và nhận văn bản (biết được tình trạng văn bản đã được cơ quan nhận xử lý hay chưa).

     Bên cạnh những lợi ích đó, trên nền tảng tạo lập văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số cá nhân, lãnh đạo Chi cục có thể xử lý, phê duyệt văn bản mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đi công tác. Điều này giúp việc truyền tải thông tin được kịp thời. Trong nội bộ cơ quan, tính minh bạch của quá trình xử lý văn bản trên môi trường điện tử đã giúp lãnh đạo Chi cục giám sát, đôn đốc, loại bỏ tình trạng trì trệ, chậm xử lý văn bản của công chức; qua đó ngăn ngừa rủi ro trễ tiến độ công việc, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Chi cục.

     Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Huỳnh Thái Phụng

          Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội    17/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả quy định về trao đổi, xử lý văn bản điện tử    12/08/2022
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015” năm 2022    12/08/2022
GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG    14/07/2022
Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ    24/06/2022
Giới thiệu về mã số mã vạch và hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch    13/06/2022
Kết quả hoạt động thanh tra vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022    09/06/2022
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang    09/06/2022
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    27/05/2022
Truy xuất nguồn gốc – Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên nền tảng số    28/04/2022

Chi tiết tin

Chi tiết tin tạm thời không có.

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Về việc Ban hành Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2021 - 2022
 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Liên kết Liên kết