Chi tiết tin Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018
10/05/2018
Giảm font chữ Tăng font chữ

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 06/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 và để có cơ sở báo cáo tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON92 về Bộ KH&CN theo Công văn số 379/BKHCN-TĐC ngày 07/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang (Chi cục TĐC) đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tiền Giang) tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 19 Doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, kết quả như sau:

- Về đo lường: 16/19 (chiếm tỉ lệ 84,2%) DN phù hợp quy định về đo lường và 03/19 (chiếm tỉ lệ 15,8%) DN không phù hợp quy định về đo lường. Cụ thể các nội dung kiểm tra như sau:

+ Kiểm tra sự phù hợp của cột đo xăng dầu (CĐXD) với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 74/74 (chiếm tỉ lệ 100%) CĐXD phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của CĐXD với quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định: 72/74 (chiếm tỉ lệ 97,3%) CĐXD phù hợp quy định và 02/74 (chiếm tỉ lệ 2,7%) CĐXD không phù hợp quy định (chưa thực hiện việc kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa để đưa vào sử dụng theo quy định).

+ Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép: 70/74 (chiếm tỉ lệ 94,6%) CĐXD phù hợp quy định và 04/74 (chiếm tỉ lệ 5,4%) CĐXD không phù hợp quy định (sai số phép đo vượt quá sai số cho phép).

- Về chất lượng:

+ Kiểm tra việc công bố chủng loại nhiên liệu theo quy định: 74/74 (chiếm tỉ lệ 100%) CĐXD công bố chủng loại nhiên liệu phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xăng, dầu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng): Đoàn kiểm tra lấy 05 mẫu xăng gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng (gồm 01 mẫu xăng RON95-III; 04 mẫu xăng E5 RON92-II). Kết quả 05 mẫu xăng đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN).

- Xử lý của Đoàn kiểm tra: Tham mưu Chi cục TĐC ban hành 03 Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp của 03 DN kinh doanh xăng dầu với các hành vi vi phạm là sử dụng cột đo xăng dầu có sai số phép đo không phù hợp quy định; sử dụng cột đo xăng dầu không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường và chưa thực hiện việc kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa để đưa vào sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập 02 biên bản vi phạm hành chính về đo lường đối với 2 DN và đề nghị Chi cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 72.733.375 đồng.

Qua kết quả kiểm tra thực tế 19 DN kinh doanh xăng dầu, hầu hết các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên vẫn còn một số DN vi phạm về đo lường mà nguyên nhân chủ yếu là do DN còn chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như việc chưa xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo dẫn đến việc sử dụng cột đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường hoặc có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép; chưa xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và chưa kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.

Sau 03 tháng triển khai bán xăng sinh học E5 RON92 trên địa bàn địa phương, nhìn chung các cột đo được sử dụng để kinh doanh xăng sinh học E5 RON92 đều phù hợp quy định pháp luật về đo lường; chất lượng xăng sinh học E5 RON92 được lưu thông đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trong thời gian tới Chi cục TĐC sẽ tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đặc biệt chú trọng kiểm tra chất lượng xăng sinh học E5 RON92 lưu thông trên thị trường nhằm đánh giá chất lượng và tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chủng loại nhiên liệu sinh học này, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong sạch.

P.QLĐL - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    12/08/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    20/03/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    20/03/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

Liên kết Liên kết