Chi tiết tin Chi tiết tin

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
20/03/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

       Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN), Nghị định gồm 5 Chương và 26 Điều quy định những vấn đề có liên quan đến DN KH&CN. Chúng tôi trích giới thiệu chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với DN KH&CN.

      1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định:

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến DN KH&CN.

- Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng với các đối tượng sau:

     a) Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ;

     b) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận DN KH&CN và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với DN KH&CN.

       2. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

       Thu nhập của DN KH&CN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Được miễn thuế 04 năm; Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

       Tuy nhiên, DN KH&CN sẽ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

       3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

      DN KH&CN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích khoa học và công nghệ.

      4. Ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh:

- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của DN KH&CN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

- DN KH&CN thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay (tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại) và bảo lãnh để vay vốn.

- Các Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quy định quy chế cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, bảo đảm thuận lợi cho các DN KH&CN tiếp cận.

- DN KH&CN đáp ứng tiêu chí hỗ trợ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, cấp bảo lãnh tín dụng để vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật.

      Bên cạnh các ưu đãi trên, DN KH&CN còn được nhiều hỗ trợ khác như: Được giao tài sản kết quả KH&CN hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

    Xem nội dung chi tiết về Nghị định 13/2019/NĐ-CP tại Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN Tiền Giang (skhcn.tiengiang.gov.vn) mục Văn bản QPPL.

Phan Dũng

Tin liên quan
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam    17/05/2019
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/05/2019
Ứng dụng công nghệ blockchain trong chăn nuôi    23/04/2019
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp gỡ nhân dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh    23/04/2019
Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy    17/04/2019
Khoa học và công nghệ đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương    11/04/2019
Mô hình trồng nấm rơm trên lá sả thải bỏ    11/04/2019
Sản xuất rau sạch từ mô hình trồng rau khí canh    11/04/2019
Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước    11/04/2019
Tiền Giang triển khai thực hiện việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam    11/04/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
 Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019
 Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ” năm 2019
 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

Liên kết Liên kết