Chi tiết tin

Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang

Đất mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 740.000 ha, đứng sau đất phù sa và đất phèn, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh,… Đối với tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông là huyện bị nhiễm mặn đến nửa thời gian trong năm với diện tích đất mặn cao, chiếm hơn 57% so với diện tích đất tự nhiên. Vào mùa khô độ mặn cao người dân chủ yếu là nuôi tôm, còn vào mùa mưa độ mặn giảm người dân canh tác lúa. Các giống lúa được trồng chủ yếu là Nàng Quớt Biển mùa, Hai Bông, OM5451, OM 4900.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện mô hình lúa – tôm, một số vấn đề môi trường bắt đầu nảy sinh. Nước mặn có thể xâm nhập vào đất canh tác làm suy thoái đất, ảnh hưởng đến năng suất lúa và gây ra những tổn thất không nhỏ về kinh tế của hộ nông dân trong vùng canh tác lúa – tôm ở Tiền Giang. Nhằm tăng năng suất và sản lượng lúa, cũng như duy trì được môi trường đất canh tác bền vững, đề tài "Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang" do Trường Đại học Tiền Giang chủ trì và Tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ làm chủ nhiệm đã được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, xử lý đột biến giống lúa Nàng Quớt Biển mùa nhằm chọn được dòng lúa đột biến ngắn ngày, có khả năng chống chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm tại các hộ nông dân đang canh tác lúa – tôm trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, nhóm nghiên cứu đã chọn được hai dòng chống chịu mặn giai đoạn mạ cao, phù hợp cho mô hình canh tác lúa – tôm tỉnh Tiền Giang:

- Dòng TG1 có thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), hàm lượng protein ≥ 8%, hàm lượng amylose thấp < 18%, nhiệt trở hồ cấp 3, hình dạng hạt gạo thuộc dạng thon dài và năng suất từ 4,3 – 4,7 tấn/ha, cá khả năng chống chịu mặn tốt ở giai đoạn mạ với độ mặn 3 – 3,6%, chống đổ ngã và kháng rầy nâu.

- Dòng TG4 có thời gian sinh trưởng ngắn (95 ngày), hàm lượng protein ≥ 8%, hàm lượng amylose thấp < 20%, nhiệt trở hồ cấp 3, hình dạng hạt gạo thuộc dạng thon dài và năng suất từ 4,9 – 5,15 tấn/ha, cá khả năng chống chịu mặn tốt ở giai đoạn mạ với độ mặn 3 – 3,6%, chống đổ ngã và kháng rầy nâu.

Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại B và tiếp tục khảo nghiệm đánh giá khả năng thích nghi của 2 giống/dòng TG1 và TG4 ở các huyện vùng ven biển tỉnh Tiền Giang.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết    10/05/2018
Chương trình Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị    10/05/2018
5 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    10/05/2018
Doanh nghiệp không đổi mới sẽ tụt lùi trong Cách mạng công nghiệp 4.0    10/05/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh    06/04/2018
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang    06/04/2018
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học    06/04/2018
Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ    06/04/2018
Đèn LED công nghệ Nhật hỗ trợ ngư dân Việt Nam    06/04/2018
Trao giải thưởng Kovalevskaia 2017    06/04/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết