Chi tiết tin

Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày 02/02/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (Sở KH&CN), Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" với sự chủ trì của ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN.

Đề tài thuộc lĩnh vực Nông – lâm – ngư nghiệp, do Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh làm chủ nhiệm đề tài với sự chủ trì của Viện cây ăn quả miền Nam.

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Mục tiêu tổng quát: Tìm ra các giải pháp quản lý, xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái chôm chôm ở Tiền Giang.

- Mục tiêu cụ thể: Xác định đặc điểm sinh học của sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và  tìm các biện pháp quản lý hiệu quả sâu đục trái trên chôm chôm như biện pháp canh tác, biện pháp hóa học và sinh học trong quản lý sâu đục trái gây hại trên chôm chôm; Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp hiệu quả sâu đục trái gây hại trên chôm chôm.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm trên các vườn chôm chôm của hai hộ nông dân tại Cai Lậy, nhóm nghiên cứu Đề tài đã xây dựng được một quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả ghi nhận được 5 loài sâu đục trái gây hại trên trái chôm chôm Java ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (loài Tirathaba sp., Conogethes  punctiferalis và Nacoleia octasema thuộc họ Pyralidae, loài Conopomorpha sinensis thuộc họ Gracillariidae và loài Deudorix epijarbas thuộc họ Lycaenidae). Trong đó, loài sâu đục trái mới Tirathaba sp. xuất hiện rất phổ biến chiếm tỷ lệ 81,6% và gây hại nghiêm trọng trên cây chôm chôm.

Đề tài đã được Hội đồng nhận xét hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đánh giá xếp loại Xuất sắc và chuyển giao cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang ứng dụng kết quả.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết    10/05/2018
Chương trình Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một số loại rau, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị    10/05/2018
5 phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo    10/05/2018
Doanh nghiệp không đổi mới sẽ tụt lùi trong Cách mạng công nghiệp 4.0    10/05/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh    06/04/2018
Tạo giống lúa chịu mặn, năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng đổ ngã và rầy nâu thích nghi cho tỉnh Tiền Giang    06/04/2018
Nghiên cứu chọn lọc, phục tráng, cải tạo giống Cút và hướng chăn nuôi an toàn sinh học    06/04/2018
Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ    06/04/2018
Đèn LED công nghệ Nhật hỗ trợ ngư dân Việt Nam    06/04/2018
Trao giải thưởng Kovalevskaia 2017    06/04/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết