Chi tiết tin

Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày 02/02/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang (Sở KH&CN), Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xác định thành phần loài sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và biện pháp quản lý hiệu quả, an toàn tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" với sự chủ trì của ông Dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN.

Đề tài thuộc lĩnh vực Nông – lâm – ngư nghiệp, do Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh làm chủ nhiệm đề tài với sự chủ trì của Viện cây ăn quả miền Nam.

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Mục tiêu tổng quát: Tìm ra các giải pháp quản lý, xây dựng mô hình và quy trình quản lý tổng hợp hiệu quả sâu đục trái chôm chôm ở Tiền Giang.

- Mục tiêu cụ thể: Xác định đặc điểm sinh học của sâu đục trái mới gây hại trên chôm chôm và  tìm các biện pháp quản lý hiệu quả sâu đục trái trên chôm chôm như biện pháp canh tác, biện pháp hóa học và sinh học trong quản lý sâu đục trái gây hại trên chôm chôm; Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp hiệu quả sâu đục trái gây hại trên chôm chôm.

Sau thời gian nghiên cứu, thực nghiệm trên các vườn chôm chôm của hai hộ nông dân tại Cai Lậy, nhóm nghiên cứu Đề tài đã xây dựng được một quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả ghi nhận được 5 loài sâu đục trái gây hại trên trái chôm chôm Java ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (loài Tirathaba sp., Conogethes  punctiferalis và Nacoleia octasema thuộc họ Pyralidae, loài Conopomorpha sinensis thuộc họ Gracillariidae và loài Deudorix epijarbas thuộc họ Lycaenidae). Trong đó, loài sâu đục trái mới Tirathaba sp. xuất hiện rất phổ biến chiếm tỷ lệ 81,6% và gây hại nghiêm trọng trên cây chôm chôm.

Đề tài đã được Hội đồng nhận xét hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đánh giá xếp loại Xuất sắc và chuyển giao cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang ứng dụng kết quả.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018
Đô thị thông minh    19/09/2018
Thành phố thông minh: Công nghệ chỉ là phương tiện, mấu chốt là con người    17/09/2018
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG    21/08/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    02/08/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết