Chi tiết tin

Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKH&CN về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2018.

Theo Kế hoạch này, việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" nhằm mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển đơn vị;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính nhà nước.

Nội dung thi đua bao gồm 8 tiêu chuẩn:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính.

- Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

- Cải cách tài chính công.

- Hiện đại hóa hành chính.

 

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018
Đô thị thông minh    19/09/2018
Thành phố thông minh: Công nghệ chỉ là phương tiện, mấu chốt là con người    17/09/2018
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG    21/08/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    02/08/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết