Chi tiết tin

Hội nghị công bố triển khai đề tài khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện phía tây

Thực hiện theo quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cho phép triển khai đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công", cơ quan chủ trì là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chủ nhiệm đề tài Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, đồng chủ nhiệm Tiến sĩ Trần Thanh Phong (Trung tâm Khuyến nông tỉnh). Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân - Thị xã Gò Công, ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội nghị công bố những nội dung và chính sách ưu đãi đối với các đối tượng tham gia đề tài.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan quản lý (Sở Khoa học và Công nghệ), cơ quan chủ trì, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gò Công Đông, Phòng Kinh tế thị xã Gò Công, Ủy ban nhân dân các xã Bình Xuân, Tân Phước, Tân Trung, Gia Thuận, cùng các hộ nông dân sản xuất giỏi trong vùng đủ điều kiện tham gia.

Tại hội nghị Ban chủ nhiệm chương trình đã nêu mục tiêu và nội dung thực hiện của đề tài trong 36 tháng trên địa bàn thị xã Gò Công và Gò Công Đông như sau:

Về mục tiêu đề tài:

- Mục tiêu tổng quát: Đánh giá hiện trạng sản xuất, nghiên cứu và đề xuất mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu trên đất lúa khu vực khó khăn vùng ngọt hoá Gò Công.

- Mục tiêu cụ thể: Đánh giá hiện trạng sản xuất trên đất lúa khu vực khó khăn vùng Ngọt hoá Gò Công; Xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng chuyển đổi giảm vụ sản xuất lúa để luân canh và lúa 02 vụ/năm; Đề xuất mô hình phù hợp để nhân ra diện rộng tại vùng Ngọt hoá Gò Công.

Về nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sản xuất trên đất lúa khu vực khó khăn vùng Ngọt hóa Gò Công trong ba năm liền kề (2015-2017).

Nội dung 2: Tham quan học tập mô hình sản xuất vùng ven biển ở tỉnh Bình Thuận và sản xuất rau màu tại Lâm Đồng.

Nội dung 3: Xây dựng các mô hình luân canh (lúa-lúa-màu, lúa-màu-lúa, màu-lúa-màu, lúa-lúa- lúa).

Nội dung 4: Xây dựng và cập nhật quy trình kỹ thuật canh tác lúa và các nhóm rau luân canh như: rau ăn quả, rau ăn lá, rau ăn củ.

Nội dung 5: Đề xuất mô hình luân canh phù hợp.

ThS. Phan Hà

Tin liên quan
Tiền Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018    17/01/2018
KH&CN địa phương 2018: Chủ động, không ngồi chờ    10/01/2018
Công cụ cho khởi nghiệp tại Việt Nam: Nhiều nhưng chưa tận dụng được    08/01/2018
Thông báo về việc mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư    04/01/2018
Công bố 10 sự kiện KHCN năm 2017    04/01/2018
Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích    04/01/2018
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    02/01/2018
Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020    02/01/2018
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN    25/12/2017
Hội thảo “Giới thiệu qui trình kỹ thuật mới trên cây trồng nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh phía Nam”    25/12/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Liên kết Liên kết