Chi tiết tin

Hội nghị công bố triển khai đề tài khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện phía tây

Thực hiện theo quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc cho phép triển khai đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi mùa vụ sản xuất nông nghiệp trên nền đất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực khó khăn vùng ngọt hóa Gò Công", cơ quan chủ trì là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, chủ nhiệm đề tài Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, đồng chủ nhiệm Tiến sĩ Trần Thanh Phong (Trung tâm Khuyến nông tỉnh). Ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân xã Bình Xuân - Thị xã Gò Công, ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội nghị công bố những nội dung và chính sách ưu đãi đối với các đối tượng tham gia đề tài.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cơ quan quản lý (Sở Khoa học và Công nghệ), cơ quan chủ trì, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gò Công Đông, Phòng Kinh tế thị xã Gò Công, Ủy ban nhân dân các xã Bình Xuân, Tân Phước, Tân Trung, Gia Thuận, cùng các hộ nông dân sản xuất giỏi trong vùng đủ điều kiện tham gia.

Tại hội nghị Ban chủ nhiệm chương trình đã nêu mục tiêu và nội dung thực hiện của đề tài trong 36 tháng trên địa bàn thị xã Gò Công và Gò Công Đông như sau:

Về mục tiêu đề tài:

- Mục tiêu tổng quát: Đánh giá hiện trạng sản xuất, nghiên cứu và đề xuất mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu trên đất lúa khu vực khó khăn vùng ngọt hoá Gò Công.

- Mục tiêu cụ thể: Đánh giá hiện trạng sản xuất trên đất lúa khu vực khó khăn vùng Ngọt hoá Gò Công; Xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng chuyển đổi giảm vụ sản xuất lúa để luân canh và lúa 02 vụ/năm; Đề xuất mô hình phù hợp để nhân ra diện rộng tại vùng Ngọt hoá Gò Công.

Về nội dung:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sản xuất trên đất lúa khu vực khó khăn vùng Ngọt hóa Gò Công trong ba năm liền kề (2015-2017).

Nội dung 2: Tham quan học tập mô hình sản xuất vùng ven biển ở tỉnh Bình Thuận và sản xuất rau màu tại Lâm Đồng.

Nội dung 3: Xây dựng các mô hình luân canh (lúa-lúa-màu, lúa-màu-lúa, màu-lúa-màu, lúa-lúa- lúa).

Nội dung 4: Xây dựng và cập nhật quy trình kỹ thuật canh tác lúa và các nhóm rau luân canh như: rau ăn quả, rau ăn lá, rau ăn củ.

Nội dung 5: Đề xuất mô hình luân canh phù hợp.

ThS. Phan Hà

Tin liên quan
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến    22/06/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ    21/06/2018
Tưới tiết kiệm: Nâng cao giá trị nông sản    21/06/2018
Quy định mới về quản lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước    21/06/2018
Một nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm    21/06/2018
Đưa chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo    21/06/2018
Gói hỗ trợ vốn 200 tỷ đồng cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp    21/06/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    18/06/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    12/06/2018
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    31/05/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"

Liên kết Liên kết