Chi tiết tin

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019

     Ngày 28/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-SKH&CN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019.

      Danh mục gồm 12 đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm thuộc 04 lĩnh vực: Kỹ thuật và công nghệ; Nông nghiệp; Y, dược và Xã hội.

1. Kỹ thuật và công nghệ

- Đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy thu hoạch sả

- Đề tài Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa khâu đảo trộn trong quy trình sản xuất phân hữu cơ có thành phần chính là rơm và phân chuồng.

- Đề tài Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Nông nghiệp

- Đề tài Nghiên cứu sự phù hợp trong canh tác cây măng tây ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong nhà màng và canh tác cây măng tây trên vùng đất biển Gò Công Đông, Tiền Giang.

- Dự án SXTN Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn thanh long kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao tại xã Kiểng Phước (Diện tích dự kiến  01 ha).

- Dự án SXTN Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Dự án SXTN Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.

- Dự án SXTN Công nhận vườn đầu dòng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè.

- Đề tài Nghiên cứu thử nghiệm các giải pháp lâm sinh cho rừng ngập mặn ven biển huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. 

3. Y, dược

- Đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ học đường cho học sinh cấp trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang.

4. Xã hội

- Đề tài Xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy tại trường Chính trị Tiền Giang.

- Đề tài Nghiên cứu đề xuất, xây dựng, áp dụng mô hình trợ giúp xã hội người cao tuổi tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang.

Quyết định này được giao cho Phòng Quản lý khoa học Sở khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai và phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở KH&CN) tổ chức thẩm định nội dung chi tiết, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xét duyệt.

CN. Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến    09/11/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018    09/11/2018
Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    30/10/2018
Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”    30/10/2018
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019    02/10/2018
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng    02/10/2018
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội    02/10/2018
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng    02/10/2018
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu    02/10/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    02/10/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết