Chi tiết tin Chi tiết tin

Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
04/12/2018
Giảm font chữ Tăng font chữ

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo số 13005/TB-SHTT về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Theo thông báo thì bắt đầu từ 15/01/2018  Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007  hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp) có hiệu lực thi hành.

Cục sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN như sau:

1. Đối với các loại đơn sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 15/01/2018, các công việc chưa hoàn tất sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, trừ các trường hợp sau đây:

  1. Việc thực hiện nội dung thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ: Đối với thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành trước ngày 15/01/2018, các nội dung nêu trong thông báo, quyết định đó sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành thông báo, quyết định;
  2. Việc thụ lý đơn khiếu nại: Đối với đơn khiếu nại nộp trước ngày 15/01/2018 và đơn khiếu nại các Thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 15/01/201 8, việc thụ lý hoặc từ chối thụ lý được thực hiện theo quy định pháp luật có hiệu lực trước ngày 15/01/2018;
  3. Việc thẩm định hồ sơ đơn: Các yêu cầu về hồ sơ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại các điểm 6.4, 7.1.a.(ii), 7.2.b.(iii), 17.1.b.(ii), 17.4, 18.3.c.(ii), 20.1.c.(vi), 20.3.a, 22.2.c, 27.4, 27.5 và 47.1.h không áp dụng đối với các hồ sơ đơn nộp trước ngày 15/01/2018.

2. Đối với các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 15/01/2018, nếu các khoản phí, lệ phí đã nộp theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn thì không áp dụng các quy định về các khoản phí, lệ phí của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN./.

Minh Thư (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    04/03/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 1 năm 2020    24/04/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    13/03/2020
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương    12/02/2019
Thông báo về Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    12/02/2019
Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2019.01    05/01/2019
Hội thảo Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện mô hình quản lý và công cụ quản lý Nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Sầu riêng Cai Lậy”, “Sả Tân Phú Đông”    06/12/2018
Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN    04/12/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Liên kết Liên kết