Chi tiết tin Chi tiết tin

Phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020
21/06/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Thực hiện Công văn số 2680/UBND-KTTC ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020; Kế hoạch số 105/KH-SKH&CN ngày 06/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ phát động tham gia cuộc thi nêu trên với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Đối tượng tham gia

Tất cả công chức, viên chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

2. Nội dung

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang.

3. Hình thức thi

- Người dự thi tham gia đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm có địa chỉ http://www.thitructuyen.tiengiang.gov.vn.

- Người dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trong website, trong thời gian tối đa 25 phút. Điểm thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành phần thi.

Lưu ý: Người tham gia dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ nơi cư trú, Đơn vị công tác (Tất cả các CCVC tham gia dự thi khai báo đơn vị là Sở Khoa học và Công nghệ), Số CMND, Số điện thoại.

- Mỗi thí sinh được phép thi tối đa 03 lần trong thời gian tổ chức phát động cuộc thi, lần thi có điểm cao nhất sẽ được xem xét để tính điểm vào vòng chung kết (thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản đã đăng ký dự thi để tham gia các lần thi).

4. Thời gian thi vòng loại:

- Thi thử: Từ ngày phát động đến ngày 26//6/2020.

- Thi chính thức: Từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 05/7/2020.

5. Những vấn đề cần lưu ý

- Cuộc thi được tiến hành qua 02 vòng thi, qua kết quả vòng loại hệ thống phần mềm sẽ chọn ra các cá nhân đạt kết quả cao nhất tính từ trên xuống để vào vòng chung kết (số lượng cụ thể sẽ do Ban Tổ chức quyết định). Thi vòng chung kết tập trung tại Trường Đại học Tiền Giang, chỉ thi một lần, thời gian thi trong tháng 8/2020.

- Tài liệu tham khảo, website liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ http://www.tiengiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)

Tin liên quan
Ngồi một chỗ nộp thuế trước bạ, đăng ký xe trực tuyến từ 15/8    30/07/2020
Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019    07/07/2020
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/07/2020
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7    03/07/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia    21/06/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    21/06/2020
Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức    12/06/2020

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Liên kết Liên kết