Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

Chi tiết tin

Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở triển khai 2020 - 2021

- Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai 2020 - 2021

- Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

- Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2020 - 2021 (Xem tại đây)

Tin liên quan
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ    06/07/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020    03/07/2020
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    26/06/2020

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Liên kết Liên kết