Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
278/KH-SKH&CN 19-03-2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020 1-lượt Xem
78/KH-SKH&CN 30-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 1-lượt Xem
44/KH-SKH&CN 22-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 2-lượt Xem
38/2019/QĐ-UBND 20-12-2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công 0-lượt Xem
17/2019/TT-BKHCN 10-12-2019 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất 1-lượt Xem
15/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” 0-lượt Xem
14/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” 0-lượt Xem
13/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép làm cốt bê tông” 0-lượt Xem
85/2019/NĐ-CP 14-11-2019 Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 0-lượt Xem
09/2019/TT-BKHCN 30-09-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” 0-lượt Xem
08/2019/TT-BKHCN 25-09-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” 0-lượt Xem
2937/QĐ-UBND 17-09-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang 3-lượt Xem
1068/QĐ-TTg 22-08-2019 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 0-lượt Xem
777/Kh-SKH&CN 29-07-2019 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025 2-lượt Xem
07/2019/TT-BKHCN 26-07-2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 0-lượt Xem
139/QĐ-SKH&CN 24-07-2019 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn) 5-lượt Xem
140/QĐ-SKH&CN 24-07-2019 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh) 4-lượt Xem
130/QĐ-SKH&CN 08-07-2019 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang 1-lượt Xem
653/KH-SKH&CN 21-06-2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 1-lượt Xem
636/BC-SKH&CN 18-06-2019 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 0-lượt Xem

Văn Bản Văn Bản

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công
Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất