Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính phải tạo ra sản phẩm phục vụ người dân

Sáng ngày 24/4, Ủy ban dân nhân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và cải cách hành chính (CCHC). Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chế độ công vụ được đẩy mạnh, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19. Về công bố, công khai, nhập dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC) vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đến nay, UBND tỉnh ban hành 09 quyết định để công bố danh mục 356 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng tổng số TTHC của tỉnh hiện có là 2.025 TTHC. Về cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đã triển khai đến tất cả các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh, đến cấp huyện và cấp xã, ngoài ra còn triển khai cho 25 cơ quan ngành dọc, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; có 2.033 TTHC và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn, trong đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: 76 thủ tục, mức độ 3: 1.140 thủ tục, mức độ 4: 817 thủ tục. Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 13/04/2020, tổng số hồ sơ số hóa vào phần mềm Một cửa điện tử (bao gồm mức 2, mức 3 và mức 4) là 158.485 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 150.495 hồ sơ; tổng số hồ sơ đang giải quyết là 7.990 hồ sơ. Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện với 19 cơ quan sở, ngành và 11 UBND thành phố, huyện, thị xã.

Theo kiến nghị của sở, ngành địa phương việc liên thông tích hợp các phần mềm dùng chung của tỉnh với các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành của các Bộ, ngành triển khai còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự liên kết, chia sẻ; tốc độ đường truyền số liệu chuyên dùng đến sở, ngành, huyện và cấp xã nhưng chưa ổn định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cần xây dựng kế hoạch, mở rộng ứng dụng CNTT vào CCHC có tính chuyên nghiệp cao; lãnh đạo đơn vị cần thay đổi tư duy, nhận thức trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành; tập trung vào đầu tư CNTT nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống người dân, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tội phạm; xây dựng kế hoạch triển khai chọn 02 huyện nông thôn mới làm điểm về Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT; tạo ra phong trào để người dân có thể tiếp cận CNTT rộng rãi và ứng dụng thiết thực hơn trong giải quyết TTHC.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020
Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA    01/09/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!