Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, được tổ chức vào sáng ngày 19/5/2020
 

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu trong 17 Bộ, ngành về Chỉ số PAR năm 2019; đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông vận tải. Kết quả Chỉ số PAR năm 2019 của các tỉnh, thành phố, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,09%, thấp nhất là tỉnh Bến Tre với 73,87%.

     Đối với tỉnh Tiền Giang, Chỉ số PAR năm 2019 tăng 6 bậc so với năm 2018, với tổng điểm đạt được là 79,68 điểm, đứng vị trí 48/63 tỉnh, thành thuộc nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%. Về chỉ số SIPAS 2019, tỉnh Tiền Giang đạt 83,39%.

    Bộ tiêu chí xác định PAR index cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần. Trong đó, điểm số 08 lĩnh vực PAR index 2019 tỉnh Tiền Giang đạt được cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (70,59 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (87,10 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (88,76 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (71,38 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (81,06 điểm); Cải cách tài chính công (69,04 điểm); Hiện đại hóa nền hành chính (86,23 điểm); Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (79,94 điểm).

    Được biết, đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số PAR của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 3 liên tiếp công bố Chỉ số SIPAS trên toàn quốc.

Nguồn: tiengiang.gov.vn (CNSH)


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020
Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA    01/09/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!