Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

Phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020

Thực hiện Công văn số 2680/UBND-KTTC ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020; Kế hoạch số 105/KH-SKH&CN ngày 06/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về phát động cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ phát động tham gia cuộc thi nêu trên với các nội dung trọng tâm như sau:

1. Đối tượng tham gia

Tất cả công chức, viên chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Sở.

2. Nội dung

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang.

3. Hình thức thi

- Người dự thi tham gia đăng ký dự thi trên hệ thống phần mềm có địa chỉ http://www.thitructuyen.tiengiang.gov.vn.

- Người dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm ứng dụng tích hợp trong website, trong thời gian tối đa 25 phút. Điểm thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động và được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: số câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành phần thi.

Lưu ý: Người tham gia dự thi phải khai báo chính xác thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ nơi cư trú, Đơn vị công tác (Tất cả các CCVC tham gia dự thi khai báo đơn vị là Sở Khoa học và Công nghệ), Số CMND, Số điện thoại.

- Mỗi thí sinh được phép thi tối đa 03 lần trong thời gian tổ chức phát động cuộc thi, lần thi có điểm cao nhất sẽ được xem xét để tính điểm vào vòng chung kết (thí sinh chỉ sử dụng một tài khoản đã đăng ký dự thi để tham gia các lần thi).

4. Thời gian thi vòng loại:

- Thi thử: Từ ngày phát động đến ngày 26//6/2020.

- Thi chính thức: Từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 05/7/2020.

5. Những vấn đề cần lưu ý

- Cuộc thi được tiến hành qua 02 vòng thi, qua kết quả vòng loại hệ thống phần mềm sẽ chọn ra các cá nhân đạt kết quả cao nhất tính từ trên xuống để vào vòng chung kết (số lượng cụ thể sẽ do Ban Tổ chức quyết định). Thi vòng chung kết tập trung tại Trường Đại học Tiền Giang, chỉ thi một lần, thời gian thi trong tháng 8/2020.

- Tài liệu tham khảo, website liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ http://www.tiengiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang.

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    23/11/2020
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8    23/11/2020
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước    10/11/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính    29/10/2020
Chính phủ số, là chiến lược trọng tâm quốc gia của Việt Nam    28/10/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    24/09/2020
Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia    17/09/2020
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang    09/09/2020
Giới thiệu chung về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng    01/09/2020
Cải cách quy định hành chính: Chìa khóa thực thi thành công EVFTA    01/09/2020

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!