Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông
Nằm giữa vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại (hai nhánh lớn nhất của sông Tiền) lại tiếp giáp Biển Đông,...
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy
Cây sầu riêng là loại cây có giá trị kinh tế cao nên ngày càng được nông dân ở huyện Cai Lậy và...
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo 1926/TB-SHTT về việc áp dụng một số...
Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2019.01 Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2019.01
Theo quy định nêu tại điểm 23.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng...
Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Thông báo số 13005/TB-SHTT về việc thực hiện...
Tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ” Tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ”
     Thực hiện Công văn số 106/SHTT-NCĐT ngày 04/01/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ...
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018 Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018
Bộ Khoa học và Công nghệ (trong đó Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan thường trực) phối hợp với Tổ...
Hướng dẫn tra cứu thông tin về đơn/bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang Hướng dẫn tra cứu thông tin về đơn/bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang
Thư viện số về Sở hữu công nghiệp (SHCN) tại địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn , là cơ sở dữ...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!