Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử - Đô thị thông minh - Dịch vụ công trực tuyến
- Hướng dẫn đăng ký tài khoản ( Xem Clip ) - Hướng dẫn tra cứu thông tin ( Xem...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 10 năm 2018
Căn cứ các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ: số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018 về...
Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 19 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 4672/UBND-KT về việc...
Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở triển khai năm 2018 - 2019
     Ngày 28/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết...
Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng Nấm kim phúc, loại nấm mới giàu dinh dưỡng
     Nấm kim phúc (Tricholoma giganteum) là một nấm ăn, mới được trồng trong...
Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội Nuôi cá chép ứng dụ̣ng công nghệ sông trong ao: Ưu điểm vượt trội
      Là một trong những mô hình nuôi trồng thủy sản đang được Trung tâm Khuyến...
Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng Ông nông dân tạo ra quả mít có múi nặng hơn 2 lạng
      Hơn một năm thử ghép mít Thái và mít địa phương, ông Sơn (Bến Tre) đã tạo...
Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu Tự động hóa doanh nghiệp trong CMCN 4.0: Khó nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu
       Tại diễn đàn Công nghiệp lần thứ nhất "Nhu cầu công nghệ trong quá...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!