Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã ban hành Công văn số 382/TTKHCN về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến. Theo đó, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) trực tuyến. Hệ thống đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https ://dichvucong.most.gov.vn/ và của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tại địa chỉ http://dangkykqnv.vista.gov.vn/ gồm 3 thủ tục:

  1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
  2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
  3. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được mua bằng ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định trên môi trường mạng, giảm thiểu thời gian so với đến đăng ký trực tiếp. Khi nhận được hồ sơ, các tổ chức, cá nhân đăng ký sẽ nhận được thư điện tử phản hồi tình trạng của hồ sơ. Hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận sẽ được trả kết quả qua hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (tổ chức, cá nhân trả phí bưu chính).

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trong cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại địa chỉ Cổng thông tin điện tử nêu trên.

 

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)


Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    21/01/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    21/01/2020
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    25/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 12/2019    20/12/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ    12/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 09/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 10/2019    09/12/2019
Thông tin phục vụ lãnh đạo và nội bộ - số 11/2019    09/12/2019
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!