Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
        Nhằm triển khai Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 14/12/2018 của Sở Khoa học và...
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
      Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-TĐC ngày 03/12/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo...
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
       Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-TĐC ngày 22/11/2018 của Chi cục Tiêu...
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công
Sau thời gian triển khai, Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh...
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018 Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018
Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 06/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về Công tác...
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường
Thực hiện công văn số 3568/BKHCN-Ttra ngày 26/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!