Văn Bản Văn Bản

Tìm thấy 133 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2820/QĐ-UBND 21-09-2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2057/QĐ-UBND 15-07-2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
1649/QĐ-UBND 11-06-2020 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
45/2020/TT-BTC 26-05-2020 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 1-lượt Xem
29/2020/TT-BTC 17-04-2020 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 2-lượt Xem
45/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 0-lượt Xem
42/2020/NĐ-CP 08-04-2020 Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. 0-lượt Xem
278/KH-SKH&CN 19-03-2020 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020 2-lượt Xem
78/KH-SKH&CN 30-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 1-lượt Xem
44/KH-SKH&CN 22-01-2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 2-lượt Xem
38/2019/QĐ-UBND 20-12-2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Mắm tôm chà Gò Công 2-lượt Xem
17/2019/TT-BKHCN 10-12-2019 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất 1-lượt Xem
15/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” 0-lượt Xem
14/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” 0-lượt Xem
13/2019/TT-BKHCN 15-11-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép làm cốt bê tông” 0-lượt Xem
85/2019/NĐ-CP 14-11-2019 Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 0-lượt Xem
09/2019/TT-BKHCN 30-09-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” 0-lượt Xem
08/2019/TT-BKHCN 25-09-2019 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” 0-lượt Xem
2937/QĐ-UBND 17-09-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang 3-lượt Xem
1068/QĐ-TTg 22-08-2019 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 2-lượt Xem

Văn Bản Văn Bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công