Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2937/QĐ-UBND 17-09-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang 2-lượt Xem
1068/QĐ-TTg 22-08-2019 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 0-lượt Xem
777/Kh-SKH&CN 29-07-2019 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025 1-lượt Xem
139/QĐ-SKH&CN 24-07-2019 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn) 4-lượt Xem
140/QĐ-SKH&CN 24-07-2019 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh) 3-lượt Xem
130/QĐ-SKH&CN 08-07-2019 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang 1-lượt Xem
653/KH-SKH&CN 21-06-2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 1-lượt Xem
636/BC-SKH&CN 18-06-2019 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 0-lượt Xem
42/2019/QH14 14-06-2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 1-lượt Xem
613/KH-SKH&CN 13-06-2019 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 3-lượt Xem
17/KH-TĐC 04-05-2019 Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019 3-lượt Xem
1412/QĐ-UBND 03-05-2019 Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
452/KH-SKH&CN 02-05-2019 Kế hoạch Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019 1-lượt Xem
440/KH-SKH&CN 24-04-2019 Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ” năm 2019 2-lượt Xem
125/KH-UBND 22-04-2019 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 1-lượt Xem
123/KH-UBND 18-04-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 2-lượt Xem
878/QĐ-UBND 27-03-2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
572/QĐ-BKHCN 19-03-2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 2-lượt Xem
221/KH-SKH&CN 07-03-2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 3-lượt Xem
13/2019/NĐ-CP 01-02-2019 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 9-lượt Xem

Văn Bản Văn Bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn)
Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh)