Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Công khai về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2017

- Năm 2018

- Năm 2019

2. Công khai về Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Năm 2016

- Năm 2017

3. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019


Tin liên quan
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019    21/01/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ    25/09/2019
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019    25/09/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản CĐĐH Văn Bản CĐĐH

  Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

   Video Video

   Tất cả videos
   Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05)
   Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

   Thống kê Thống kê

     Đang truy cập : 1
     Hôm nay: 3
     Tổng lượt truy cập: 134012

   Liên kết Liên kết