Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công Nghệ Tiền Giang.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

1. Công khai về Dự toán thu, chi NSNN

- Năm 2018

2. Công khai về Quyết toán thu, chi NSNN

- Năm 2017


Tin liên quan
Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ    08/04/2019
Công khai về nhiệm vụ KH&CN    08/04/2019

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản CĐĐH Văn Bản CĐĐH

Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

Kế hoạch Triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnhTiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 26
  Tổng lượt truy cập: 118813

Liên kết Liên kết