Truy cập nội dung luôn
​​​​​​​​​​​​

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020

1. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

2. Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của các đơn vị sử dụng NSNN trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi NSNN được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 (Xem tại đây)

3. Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Khối VP Sở KH&CN (Xem tại đây)

Kèm theo Dự toán thu chi NSNN năm 2020 (Xem tại đây)

4. Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

5. Quyết định về việc giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Xem tại đây)

6. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán năm 2020 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

7. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

8. Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (Xem tại đây)

9. Quyết định v/v điều chuyển dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

10. Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)

11. Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 của Khối VP Sở KH&CN (Xem tại đây)

12. Quyết định v/v điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

13. Quyết định v/v điều chỉnh toán kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020 (Xem tại đây)

14. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

15.  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Khối Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)


Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    27/01/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

  Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

  VĂN BẢN MỚI
    Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
    Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
    Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
    Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
    Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

  Video Video

  Tất cả videos
  Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05)
  Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

  Thống kê Thống kê

    Đang truy cập : 1
    Hôm nay: 37
    Tổng lượt truy cập: 143536

  Liên kết Liên kết