Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18 - 5. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.

Tuyên truyền cải cách hành chánh Tuyên truyền cải cách hành chánh

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 25/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-SKH&CN về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, việc tuyên truyền cải cách hành chính nhằm mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang nói chung và công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng.

- Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Để đạt được mục đích đề ra, yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, liên tục, đầy đủ các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước; đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nội dung thiết thực với người dân và doanh nghiệp; đồng thời, gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Văn phòng Sở    


Tin liên quan
Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính phải tạo ra sản phẩm phục vụ người dân    29/04/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến    01/04/2020
Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu    01/04/2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020    01/04/2020
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020    27/03/2020
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    23/03/2020
Sở Khoa học và Công nghệ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2020    19/03/2020
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    19/03/2020
Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã    16/03/2020
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính    02/03/2020

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản CĐĐH Văn Bản CĐĐH

  Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

   Video Video

   Tất cả videos
   Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05)
   Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

   Thống kê Thống kê

     Đang truy cập : 1
     Hôm nay: 36
     Tổng lượt truy cập: 134009

   Liên kết Liên kết