Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang. Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN Công khai, minh bạch trong lĩnh vực KH&CN

Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Công khai về Ngân sách nhà nước của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
1. Công khai về Dự toán thu, chi NSNN - Năm 2018 2. Công khai về Quyết toán thu, chi NSNN - Năm 2017
Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Công khai về Ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Công khai về Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước: - Năm 2017 - Năm 2018 - Năm 2019 2. Công khai về Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước: - Năm 2016 - ...
Công khai về nhiệm vụ KH&CN Công khai về nhiệm vụ KH&CN
- Danh mục nhiệm vụ KH&CN - Biên bản họp Hội đồng

Giải quyết hồ sơ Giải quyết hồ sơ

Văn Bản CĐĐH Văn Bản CĐĐH

Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019

Văn Bản QPPL Văn Bản QPPL

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
Quyết định ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025

Video Video

Tất cả videos
Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy(02-05)
Nhãn hiệu tập thể Sả Tân Phú Đông(02-05)

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 120957

Liên kết Liên kết