Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ”

     Thực hiện Công văn số 106/SHTT-NCĐT ngày 04/01/2018 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng ký tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn "Thực thi quyền sở hữu trí tuệ" tại Trung tâm hội nghị Tiền Giang vào ngày 26/9/2018 vừa qua.

    Tham gia tập huấn có gần 110 học viên là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Tại lớp tập huấn, chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ đã giới thiệu những nội dung cơ bản về quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và bảo hộ quyền SHCN, Khái quát về thực thi quyền SHCN, Tiền đề cho việc thực thi quyền SHCN, Điều kiện để thực thi quyền SHCN, Các biện pháp thực thi quyền, Hướng dẫn đánh giá hành vi xâm phạm về quyền SHCN. Các học viên cũng đã trao đổi, đưa các các vấn đề giả định và thảo luận với chuyên gia về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh hoạt động này trên địa bàn tỉnh.

     Thông qua lớp tập huấn, học viên đã có những thông tin bổ ích về các biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; đã cơ bản nắm được các thông tin cần thiết khi xem xét một hành vi xâm phạm về nhãn hiệu, tên thương mại, cạnh tranh không lành mạnh; nắm được quy trình xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ nói chung để từ đó, có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương.

CN. Vũ Phương Thảo


Tin liên quan
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 1 năm 2020    24/04/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    13/04/2020
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương    12/02/2019
Thông báo về Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    12/02/2019

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!