Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông báo

Sở Khoa học và Công nghệ trích xuất danh sách cụ thể các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu) đã được công bố của tỉnh Tiền Giang để các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thuận tiện theo dõi.

Đính kèm: 

Danh sách đơn đăng ký Nhãn hiệu của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019

- Danh sách bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019

- Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Tiền Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019 


Tin liên quan
Thông tin Sở hữu công nghiệp Quí 4/2020    05/04/2021
Thông tin sở hữu công nghiệp Quý 3 năm 2020    10/11/2020
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 1 năm 2020    24/04/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    13/04/2020
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!