Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tra cứu thông tin về đơn/bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang

Thư viện số về Sở hữu công nghiệp (SHCN) tại địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn, là cơ sở dữ liệu số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. Tại trang web này người dùng có thể  tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã công bố và các đối tượng SHCN đã được cấp bằng đang được bảo hộ tại Việt Nam; cũng như thống kê số lượng đơn/bằng các đối tượng SHCN kể trên từng mốc thời gian và theo từng tỉnh/thành phố cụ thể.

Căn cứ vào nhu cầu tìm hiểu về các đối tượng SHCN đã được bảo hộ trong tỉnh Tiền Giang. Sở Khoa học và Công nghệ  cung cấp Hướng dẫn thông kê số lượng đơn/bằng các đối tượng SHCN trên Iplib để của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện việc tra cứu.

Minh Thư (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Thông tin sở hữu công nghiệp Quý 3 năm 2020    10/11/2020
Thông báo    31/08/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 2 năm 2020    11/08/2020
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính    22/06/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    11/05/2020
Nhãn hiệu đăng trên Công báo Quý 1 năm 2020    24/04/2020
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”    13/04/2020
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương    12/02/2019

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!