Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tra cứu thông tin về đơn/bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang

Thư viện số về Sở hữu công nghiệp (SHCN) tại địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn, là cơ sở dữ liệu số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. Tại trang web này người dùng có thể  tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã công bố và các đối tượng SHCN đã được cấp bằng đang được bảo hộ tại Việt Nam; cũng như thống kê số lượng đơn/bằng các đối tượng SHCN kể trên từng mốc thời gian và theo từng tỉnh/thành phố cụ thể.

Căn cứ vào nhu cầu tìm hiểu về các đối tượng SHCN đã được bảo hộ trong tỉnh Tiền Giang. Sở Khoa học và Công nghệ  cung cấp Hướng dẫn thông kê số lượng đơn/bằng các đối tượng SHCN trên Iplib để của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện việc tra cứu.

Minh Thư (Phòng QLCN&ChN)


Tin liên quan
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông    30/08/2019
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy    27/08/2019
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương    12/02/2019
Thông báo về Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến    12/02/2019
Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế phiên bản 2019.01    05/01/2019
Hội thảo Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện mô hình quản lý và công cụ quản lý Nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Sầu riêng Cai Lậy”, “Sả Tân Phú Đông”    06/12/2018
Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN    04/12/2018
Tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ”    22/11/2018
Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018    22/10/2018
Hướng dẫn tra cứu thông tin về đơn/bằng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong tỉnh Tiền Giang    22/10/2018

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!