Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu
Các file đính kèm: - Tờ khai đăng ký sáng chế: ...
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
"Ngày càng có nhiều quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam được đăng ký bảo hộ và được biết...
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 11285/TB-SHTT về việc hướng dẫn...
Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Ninh Thuận Hội nghị về quản lý sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Ninh Thuận
Từ ngày 8/11 đến ngày 10/11 Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã...
Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương” Tập huấn về “Bảo hộ quyền SHTT đối với các đặc sản của địa phương”
Việt Nam là đất nước có nền văn minh nông nghiệp lâu đời, với các vùng tiểu khí hậu, địa hình...
Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số...
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Ngày 24 tháng 11 năm 2017 Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 10147/TB-SHTT về việc thống nhất áp...
Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng Công bố kết quả Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng
Được công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và sử dụng rộng rãi là nhu cầu cấp thiết của...
Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT
Khó khăn nhất trong phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) ở địa phương là còn lúng...
Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Áp dụng phiên bản mới về phân loại hàng hóa/dịch vụ trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 6983/TB-SHTT về việc thống nhất áp...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!