Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông báo Thông báo
Sở Khoa học và Công nghệ trích xuất danh sách cụ thể các đơn đăng ký sở hữu công...
Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính Thông báo về áp dụng triển khai Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 7638/TB-SHTT về việc triển khai áp...
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang” Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
     Sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong...
Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang” Hội thảo triển khai đề tài “Tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận mai chiếu thủy nu vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang”
     Sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển và có vai trò quan trọng trong đời...
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông
Nằm giữa vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại (hai nhánh lớn nhất của sông Tiền) lại tiếp giáp Biển Đông,...
Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy
Cây sầu riêng là loại cây có giá trị kinh tế cao nên ngày càng được nông dân ở huyện Cai Lậy và...
Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Thông báo về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo 1926/TB-SHTT về việc áp dụng một số...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!