Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Chiều ngày 19/6/2017, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV, 458/459 Đại biểu Quốc hội đã bấm nút...
Chắp cánh sáng tạo Chắp cánh sáng tạo
Đây là chủ đề của sự kiện cộng đồng Chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới 26/4 do Bộ...
Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017 Nộp phí sử dụng Văn bằng bảo hộ sáng chế sở hữu công nghiệp từ 2017
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và...
Tài trợ đến 2 tỷ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp Tài trợ đến 2 tỷ đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp
UBND TP.HCM vừa ban hành “Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” để hỗ trợ các dự...
Hội thảo xây dựng và vận hành quản lý chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ tại Châu Âu Hội thảo xây dựng và vận hành quản lý chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ tại Châu Âu
Nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch quản lý và vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng cho...
Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp Tập huấn Kỹ năng thực thi và đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
Với mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng về hoạt động quản lý và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ cho...
Thông báo hiện tượng mạo danh cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ Thông báo hiện tượng mạo danh cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ
Ngày 13.7.2015, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh có công văn số 67/VP2...
Ngày hội của các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu năm 2015 Ngày hội của các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu năm 2015
Ngày 12/5, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi “Gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên...
CỤC SHTT TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ “TĂNG CƯỜNG HỆ SINH THÁI SHTT THÔNG QUA KHAI THÁC NHÃN HIỆU” CỤC SHTT TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ “TĂNG CƯỜNG HỆ SINH THÁI SHTT THÔNG QUA KHAI THÁC NHÃN HIỆU”
Trong những năm gần đây, việc tạo dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu trở thành vấn...
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Cục Sở hữu trí tuệ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Cục Sở hữu trí tuệ
Chiều ngày 31/12/2014, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014...

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
 Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ