Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
      Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TĐC ngày 18/6/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo...
Cuộc thi sáng chế 2018 với chủ đề “SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CHO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY” Cuộc thi sáng chế 2018 với chủ đề “SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ CHO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY”
Sở hữu trí tuệ nói chung và sáng chế nói riêng đã và đang là một trong những công cụ quan trọng...
Hội thảo “Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông” Hội thảo “Tạo lập quản lý và quảng bá Nhãn hiệu tập thể sả Tân Phú Đông”
         Hiện nay, diện tích cây Sả của toàn tỉnh Tiền Giang hiện...
Hội thảo Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy Hội thảo Tạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu tập thể Sầu riêng Cai Lậy cho quả sầu riêng huyện Cai Lậy
       Hiện nay, diện tích cây Sầu riêng của toàn tỉnh Tiền Giang hiện đạt...
Thông báo về Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Thông báo về Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN quy...
Thông báo về Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Thông báo về Văn bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành...
Áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo thỏa ước Vienna) Phiên bản 8 Áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo thỏa ước Vienna) Phiên bản 8
Ngày 19 tháng 04 năm 2018 Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 3391/TB-SHTT về việc thống nhất áp...
Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu Hướng dẫn tờ khai đăng ký Nhãn hiệu
Các file đính kèm: - Tờ khai đăng ký sáng chế: ...
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
"Ngày càng có nhiều quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam được đăng ký bảo hộ và được biết...
Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Một số thủ tục trong đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 11285/TB-SHTT về việc hướng dẫn...

Văn bản 3.0 Văn bản 3.0

Không tìm thấy văn bản!