Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Tháng 3 năm 2019) Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Tháng 3 năm 2019)
Căn cứ các Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN...
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
       Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số...
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có...
Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày 27 tháng 12 năm 2018,  Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số...
Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND...
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ...
Công bố kết quả bình chọn 10 Sự kiện KH&CN nổi bật năm 2018 Công bố kết quả bình chọn 10 Sự kiện KH&CN nổi bật năm 2018
Ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã tổ...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!