Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Tập huấn kỹ thuật canh tác rau ăn lá và rau ăn quả trên giá thể trong nhà màng bằng phương pháp tưới nhỏ giọt Tập huấn kỹ thuật canh tác rau ăn lá và rau ăn quả trên giá thể trong nhà màng bằng phương pháp tưới nhỏ giọt
Ngày 16/12/2014, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và...
Sản xuất rau VietGAP xu thế hội nhập và phát triển Sản xuất rau VietGAP xu thế hội nhập và phát triển
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các loại rau, củ, quả sạch được sản xuất an toàn, không sử...
Chọn lọc làm thuần giống lúa than đặc sản Chọn lọc làm thuần giống lúa than đặc sản
Với mục tiêu chọn lọc làm thuần giống lúa than đặc sản có dạng hình đồng nhất, thời gian sinh...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!