Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển thanh long huyện Chợ Gạo năm 2009-2015 Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển thanh long huyện Chợ Gạo năm 2009-2015
Đề án phát triển cây thanh long huyện Chợ Gạo năm 2009 - 2015, được triển khai theo Kế hoạch số...
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng mô hình VietGAP trên cây mãng cầu xiêm Tân Phú Đông Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng mô hình VietGAP trên cây mãng cầu xiêm Tân Phú Đông
Ngày 02/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu và thống nhất...
Kết quả hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học năm 2015 Kết quả hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học năm 2015
Trong năm 2015, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Trung...
Nghiên cứu 2 giống lúa chịu mặn cho vùng cù lao Tân Phú Đông Nghiên cứu 2 giống lúa chịu mặn cho vùng cù lao Tân Phú Đông
Vụ Đông Xuân 2015-2016, Trung tâm Giống Nông nghiệp-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh...
Thiết bị xử lý cáu cặn bằng từ trường: giảm chi phí cho doanh nghiệp Thiết bị xử lý cáu cặn bằng từ trường: giảm chi phí cho doanh nghiệp
Con chip vi điều khiển thương mại của Việt Nam là SG8V1 của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết...
Cấm nhập khẩu máy móc đã qua 10 năm sử dụng Cấm nhập khẩu máy móc đã qua 10 năm sử dụng
Ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập...
Nghiệm thu đề tài: Thử nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Tiền Giang Nghiệm thu đề tài: Thử nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Tiền Giang
Ngày 24/11/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu và thống nhất...
Sơ kết thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa năm 2015 Sơ kết thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa năm 2015
Ngày 28/10/2015, Thường trực Ban điều hành xây dựng Cánh đồng lớn báo cáo sơ kết thực hiện cánh...
Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu xiêm đạt tiêu chuẩn VietGAP Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu xiêm đạt tiêu chuẩn VietGAP
Được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Viện Cây ăn quả miền Nam đã...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!