Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu 2 giống lúa chịu mặn cho vùng cù lao Tân Phú Đông Nghiên cứu 2 giống lúa chịu mặn cho vùng cù lao Tân Phú Đông
Vụ Đông Xuân 2015-2016, Trung tâm Giống Nông nghiệp-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh...
Thiết bị xử lý cáu cặn bằng từ trường: giảm chi phí cho doanh nghiệp Thiết bị xử lý cáu cặn bằng từ trường: giảm chi phí cho doanh nghiệp
Con chip vi điều khiển thương mại của Việt Nam là SG8V1 của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết...
Cấm nhập khẩu máy móc đã qua 10 năm sử dụng Cấm nhập khẩu máy móc đã qua 10 năm sử dụng
Ngày 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập...
Nghiệm thu đề tài: Thử nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Tiền Giang Nghiệm thu đề tài: Thử nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Tiền Giang
Ngày 24/11/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu và thống nhất...
Sơ kết thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa năm 2015 Sơ kết thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa năm 2015
Ngày 28/10/2015, Thường trực Ban điều hành xây dựng Cánh đồng lớn báo cáo sơ kết thực hiện cánh...
Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu xiêm đạt tiêu chuẩn VietGAP Xây dựng mô hình sản xuất mãng cầu xiêm đạt tiêu chuẩn VietGAP
Được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Viện Cây ăn quả miền Nam đã...
Chế phẩm thúc đẩy rễ cây phát triển Chế phẩm thúc đẩy rễ cây phát triển
Thông qua việc thực hiện tài cấp nhà nước “Nghiên cứu sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM...
Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN
Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!