Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị...
Tiền Giang triển khai thực hiện việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam Tiền Giang triển khai thực hiện việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam
       Thực hiện công văn số 623/ UBND-KTTC ngày 26/02/2019 của Ủy ban...
Người dân ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ công Người dân ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ công
Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 do Chương trình...
Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia Thủ tướng phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân,...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Tháng 3 năm 2019) Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Tháng 3 năm 2019)
Căn cứ các Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 07/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-SKH&CN...
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
       Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số...
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có...
Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!