Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Dùng tia gamma lai tạo lúa thơm đặc biệt Dùng tia gamma lai tạo lúa thơm đặc biệt
Các giống lúa thơm như đỏ 06, đỏ 11, đỏ 156 đã được lai tạo thành công nhờ sử dụng tia phóng xạ...
Đẩy mạnh công tác triển khai mô hình trình diễn giới thiệu phân hữu cơ vi sinh Bioroot tại Tiền Giang Đẩy mạnh công tác triển khai mô hình trình diễn giới thiệu phân hữu cơ vi sinh Bioroot tại Tiền Giang
Từ tháng 8/2015 đến 3/2016, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang (sau đây gọi là...
Tình hình thực thi Luật CGCN năm 2006 trong các doanh nghiệp: thực trạng và đề xuất sửa đổi Tình hình thực thi Luật CGCN năm 2006 trong các doanh nghiệp: thực trạng và đề xuất sửa đổi
Ngày 27/9/2016, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của...
Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản về diễn xướng dân gian tại Tiền Giang Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản về diễn xướng dân gian tại Tiền Giang
Diễn xướng dân gian vốn là một mảng lớn, một vấn đề lớn khi nói đến di sản văn hóa phi vật thể....
Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư quí 3/2016 Hoạt động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư quí 3/2016
Thực hiện Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 và...
Quy trình sản xuất chế phẩm phân giải phụ phế phẩm nông nghiệp NTT-TG Quy trình sản xuất chế phẩm phân giải phụ phế phẩm nông nghiệp NTT-TG
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang (Trung tâm) là đơn vị nhận chuyển giao các...
Việt Nam chủ động được chủng giống sữa chua, phomát Việt Nam chủ động được chủng giống sữa chua, phomát
Viện Công nghệ thực phẩm vừa nghiên cứu và sản xuất thành công giống khởi động cho sản xuất sữa...
Giống lúa lai Đài thơm 8 Giống lúa lai Đài thơm 8
Mới đây, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng miền Nam (Công ty Cổ phần...
Thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh Thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh
Với sự tài trợ của Sở KH&CN Hà Nội, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công...
Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 14/7/2016, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Ứng...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!