Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức...
Cải cách hành chính để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Cải cách hành chính để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính để tiếp cận cuộc...
Tuyên truyền Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tuyên truyền Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
     Ngày 31/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế...
Tuyên truyền Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư năm 2017 Tuyên truyền Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư năm 2017
Ngày 28/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 506/KH-STTTT...
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số16/CT-TTg về việc tăng cường...
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang
Ngày 18/5/2017, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi Họp mặt...
Kỳ họp thứ 3: Quốc hội xem xét thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Kỳ họp thứ 3: Quốc hội xem xét thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Sáng 22/5/2017, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội...
Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco đạt chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco đạt chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN
     Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có trên 3000 Doanh nghiệp đã đi vào...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!