Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ
     Hiện nay, trong công tác quản lý công nghệ còn nhiều vấn đề tồn đọng cả về...
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành...
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019” Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
Nhằm triển khai Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về...
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang là một trong những công nghệ được quan tâm...
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019 Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019
     Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019" đã chính thức phát động nhằm thúc...
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng tiêu chí tuổi thiết bị không...
Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng Thị trường công nghệ: Mức đầu tư gia tăng
Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công...
Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía Công nghệ tạo thức ăn cho gia súc và cây trồng từ rơm, lá mía
Từ phế phẩm nông nghiệp các nhà khoa học đã sử dụng để làm thức ăn gia súc, phân bón hữu cơ mang...
Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam Tạo đột phá chiến lược trong phát triển KHCN và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam
Sự phát triển của các học thuyết kinh tế và thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia trên thế...
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019” Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
Ngày 10/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 483...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!