Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Một số biện pháp giúp lươn nuôi có màu vàng sẩm khi thu hoạch Một số biện pháp giúp lươn nuôi có màu vàng sẩm khi thu hoạch
     Do môi trường trong sản xuất nông nghiệp ngày càng ô nhiễm thuốc bảo vệ...
Bón phân bằng phương pháp đục lỗ trong canh tác cây ớt Bón phân bằng phương pháp đục lỗ trong canh tác cây ớt
     Vĩnh Hựu thuộc huyện Gò Công Tây là xã đi đầu trong việc đưa cây ớt xuống...
Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma: Hiệu quả kinh tế tăng 30% so với công nghệ truyền thống Xử lý nước thải bằng công nghệ plasma: Hiệu quả kinh tế tăng 30% so với công nghệ truyền thống
     Thiết bị gọn nhẹ, tự động hoàn toàn, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn là...
Tự làm bình phun thuốc BVTV cải tiến Tự làm bình phun thuốc BVTV cải tiến
      Máy phun thuốc BVTV của ông Sơn được cải tiến với cấu tạo bình phun khá đơn...
Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa...
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2017 Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2017
Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKH&CN về...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017
Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKH&CN về...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SKH&CN về...
Sóng Wi-fi có thể cho biết cảm xúc của bạn Sóng Wi-fi có thể cho biết cảm xúc của bạn
Thay vì phải gắn dây truyền dẫn tín hiệu chằng chịt lên cơ thể để kết nối với điện tâm đồ cồng...
Phê duyệt Đề án Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025 Phê duyệt Đề án Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2025
Ngày 12/6/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định số 1882/2017/QĐ-UBND về...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!