Khoa học - Công nghệ Khoa học - Công nghệ

Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN
Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý...
Mô hình sản xuất đồng hành cùng “Thanh niên khởi nghiệp” Mô hình sản xuất đồng hành cùng “Thanh niên khởi nghiệp”
Năm 2016, Trung ương Đoàn phát động chương trình " Thanh niên khởi nghiệp " giai đoạn 2016 -...
Startup Việt Airlala “giật” giải thưởng khởi nghiệp APEC trị giá 25.000 USD Startup Việt Airlala “giật” giải thưởng khởi nghiệp APEC trị giá 25.000 USD
Nền tảng thương mại điện tử Airlala vừa được trao Giải thưởng Thịnh vượng Kỹ thuật số APEC. ...
Sân chơi mới cho các Start-up fintech chính thức khởi động Sân chơi mới cho các Start-up fintech chính thức khởi động
Chương trình thách thức sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech chanllenge Vietnam...
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017 Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/3/2017 về tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp trên...
Hội nghị triển khai dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi Hội nghị triển khai dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã khẳng định phát triển "3 vùng kinh tế - đô thị"...
Hội nghị công bố triển khai đề tài khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện phía tây Hội nghị công bố triển khai đề tài khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện phía tây
Thực hiện theo quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Phân tích yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút Phân tích yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút
Tiền Giang hiện tại là một trong những tỉnh có sản lượng các sản phẩm chăn nuôi đứng đầu so với...
Việt Nam - Australia tuyên bố đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia tuyên bố đối tác đổi mới sáng tạo
Ngày 8/11/2017, tại Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại...

Văn bản mới Văn bản mới

Không tìm thấy văn bản!